Τετάρτη 23 Μαΐου 2012Αγαπητοί συμπολίτες

 Διάβασα τις απόψεις της εταιρείας «Βιοενεργειακή Μαντινείας Α.Ε.» για το ζήτημα της μονάδας βιοαερίου. Ως τεχνικός σύμβουλος του Συλλόγου «Αγωνιστική Κίνηση για το Περιβάλλον Μαντινεία» θεωρώ επιβεβλημένη την απάντηση στα τεχνικά ζητήματα που έχουν τεθεί.
1. Αναφέρεται ότι βασικός στόχος της επένδυσης είναι η οριστική λύση στο πρόβλημα επεξεργασίας των αποβλήτων από τα τυροκομεία, την χοιροτροφική μονάδα και τα οινοποιεία. Πρόκειται για τη μισή αλήθεια γιατί δεν αναφέρεται επίσης ότι στον βιοαντιδραστήρα ο βαθμός καθαρισμού των αποβλήτων είναι της τάξης του 45%, δηλαδή από τον βιοαντιδραστήρα εξέρχεται το 55% του φορτίου των αποβλήτων. Στη συγκεκριμένη μονάδα το συνολικό εισερχόμενο οργανικό φορτίο είναι περίπου τετραπλάσιο από αυτό της χοιροτροφικής μονάδας και επομένως τα εξερχόμενα υγρά έχουν φορτίο που ισοδυναμεί με ανεπεξέργαστα απόβλητα χοιροτροφικής μονάδας με υπερδιπλάσια δυναμικότητα αυτής του κ. Σ. Μπουζαλά. Επομένως ή θα πρέπει να ακολουθεί ένας βιολογικός καθαρισμός με υπερδιπλάσια δυναμικότητα αυτού που χρειάζεται η χοιροτροφική μονάδα ή τα υγρά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα. Και στις δύο περιπτώσεις, αν δεν γίνει σωστή διαχείριση, το περιβαλλοντικό πρόβλημα μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο από το σημερινό λόγω του χοιροστασίου και των τυροκομείων.
2. Αναφέρεται ότι η μονάδα βιοαερίου είχε λάβει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Η άποψη αυτή είναι απολύτως αναληθής. Ακόμη και αν δεχθούμε την προφανώς λανθασμένη αρχική ερμηνεία του Ν.3851/2010, σύμφωνα με την οποία για μονάδες ισχύος μικρότερης των 500 KW δεν απαιτείται περιβαλλοντική έγκριση, η συνολική δραστηριότητα περιλαμβάνει και παραγωγή κομπόστ αλλά και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Λόγω αυτών των επί μέρους αντικειμένων, η νομοθεσία προβλέπει ότι έπρεπε να είχε υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο της δραστηριότητας. Έπρεπε επίσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε κατασκευαστικής εργασίας να υπήρχε είτε άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων είτε άδεια επαναχρησιμοποίησης. Καμία τέτοια άδεια δεν εκδόθηκε ποτέ. Η «Βιοενεργειακή Μαντινείας Α.Ε.» διαθέτει μόνο άδεια οικοδομής η οποία εκδόθηκε γιατί στις αρμόδιες υπηρεσίες δεν παρουσιάσθηκε το πλήρες περιεχόμενο της δραστηριότητάς της.
3. Το δελτίο τύπου αναφέρει ότι σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ επιτρέπεται η χρήση ως λίπασμα ακόμη και του ανεπεξέργαστου υγρού που εξέρχεται από τον βιοαντιδραστήρα. Παραλείπει όμως να αναφέρει ότι προκειμένου να υλοποιηθούν όσα προβλέπει η Εγκύκλιος αυτή, θα πρέπει η «Βιοενεργειακή Μαντινείας Α.Ε.» να έχει στη διάθεσή της χωράφια έκτασης 4.970 στρεμμάτων. Ακόμη και αν με μερική επεξεργασία μειωθεί η έκταση αυτή, εξακολουθούν να απαιτούνται χιλιάδες στρέμματα. Παραλείπει επίσης να αναφέρει ότι για την υλοποίηση των προβλέψεων της Εγκυκλίου θα πρέπει να διαθέτει δεξαμενές αποθήκευσης όγκου τουλάχιστον 16.000 m3 και τέτοιες δεξαμενές δεν προβλέπονται στην μελέτη που έχει υποβάλλει για έγκριση.
4. Στο κείμενο της η «Βιοενεργειακή Μαντινείας Α.Ε.» αναφέρει ότι είναι παντελώς αβάσιμες οι αιτιάσεις των κατοίκων για ρύπανση της καταβόθρας και της περιοχής γιατί τα υγρά θα λιπαίνουν χωράφια. Παραλείπει όμως να αναφέρει ότι στην ΜΠΕ που υπέβαλλε, τα χωράφια που δηλώνει ότι θα λιπαίνονται είναι μόνο 35 στρέμματα και ότι παράλληλα με την λίπανση ζητά να εγκριθεί ως εναλλακτικός αποδέκτης των υγρών αποβλήτων της και το παρακείμενο ρέμα αλλά και η καταβόθρα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον εξαιρετικά κακότεχνο σχεδιασμό της επεξεργασίας των υγρών που περιλαμβάνει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δικαιολογεί απολύτως τους φόβους των κατοίκων της περιοχής για τις επιπτώσεις που θα είχε στο περιβάλλον μια τέτοια απόρριψη αποβλήτων.
5. Η «Βιοενεργειακή Μαντινείας Α.Ε.» μας λέει πόσο καλό για το περιβάλλον, την τοπική οικονομία και την αειφορία είναι να χρησιμοποιηθεί το εξερχόμενο υγρό ως λίπασμα. Παραλείπει όμως να αναφέρει ότι στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υπέβαλε για έγκριση, ζητά την καταστροφή του λιπάσματος αυτού κατά 99,2%. Παραλείπει να αναφέρει ότι το μεταχειρίζεται ως υγρό που πρέπει να απορριφθεί και όχι ως λίπασμα. Παραλείπει επίσης να αναφέρει ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόβλεψη για την χρήση της παραγόμενης θερμικής ενέργειας, όπως θα έπρεπε να κάνει όποιος ενδιαφέρεται για την αειφορία. Αντί γι’ αυτό ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης μονάδας προβλέπει την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας για την απόρριψη της θερμότητας στο περιβάλλον. Είναι επομένως οξύμωρο να υπάρχουν το κείμενο της εταιρείας επιχειρήματα υπέρ της αειφορίας για μια μονάδα, που αν και θα μπορούσε, εντούτοις έχει σχεδιασθεί με τρόπο που να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αειφορία.
6. Στη συνέχεια η «Βιοενεργειακή Μαντινείας Α.Ε.» αναφέρεται στο ζήτημα της οριοθέτησης του παρακείμενου ρέματος καθώς και στον χαρακτηρισμό της περιοχής ως «γης υψηλής παραγωγικότητας». Παρ΄ ότι η άποψη του συλλόγου «Αγωνιστική Κίνηση για το Περιβάλλον Μαντινεία» σχετικά και με τα δύο ζητήματα βασίζεται σε πολύ ισχυρά
νομικά επιχειρήματα, δεν θα αναφερθώ στην νομική πλευρά, αλλά θα περιορισθώ μόνο σε ένα ζήτημα που σχετίζεται με την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Οποιαδήποτε αντιπλημμυρικά έργα, στη Μονάδα Βιοαερίου, είναι απαραίτητο να κατασκευασθούν, θα πρέπει αφού σχεδιασθούν, να λάβουν κατ’ αρχήν την προβλεπόμενη έγκριση με την διαδικασία της οριοθέτησης. Στη συνέχεια, και αφού συμπεριληφθούν στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, υποβάλλεται η μελέτη αυτή για έγκριση. Σε αντίθετη περίπτωση ούτε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μπορεί να εγκριθεί νομίμως, ούτε τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να κατασκευασθούν. Επειδή τίποτε από αυτά δεν έχει γίνει, το κείμενο της «Βιοενεργειακή Μαντινείας Α.Ε.» αποτελεί ομολογία σειράς παραβάσεων της νομοθεσίας.
7. Η «Βιοενεργειακή Μαντινείας Α.Ε.» δεν κάνει καμία αναφορά σε άλλα σημαντικά ζητήματα που θέσαμε με το κείμενο που καταθέσαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως :
* Τη σωρεία λαθών στο σχεδιασμό της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων
* Τις εκπομπές οσμών από την διαχείριση κυρίως των εισερχομένων στη μονάδα αποβλήτων
* Τον προβληματικό τρόπο παραγωγής του κομπόστ
* Τις παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των υγρών
Συμπερασματικά φαίνεται ότι η «Βιοενεργειακή Μαντινείας Α.Ε.» επιχειρηματολογεί όχι υπέρ της δικής της μονάδας βιοαερίου όπως αυτή παρουσιάζεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά για μια άλλη μονάδα βιοαερίου με άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά (προς το παρόν άγνωστα) και με τελείως διαφορετικό τρόπο λειτουργίας.
Κατόπιν αυτών θεωρώ ότι και οι επενδυτές καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να αποσύρουν την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχουν καταθέσει, αφού ομολογούν ότι αυτό που θέλουν να φτιάξουν είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ζητούν με την μελέτη τους να εγκριθεί.
Π. Κοτσιώνης
Χημικός Μηχανικός
Τεχνικός σύμβουλος του Συλλόγου «Αγωνιστική Κίνηση για το Περιβάλλον Μαντινεία

Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

Κατατέθηκε η μηνυτήρια αναφορά για τα λύματα του χοιροστασίου


Νέα αυτοψία πραγματοποίησε η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας πριν λίγη ώρα μετά από νέες καταγγελίες κατοίκων της περιοχής για μόλυνση στην περιοχή της Μαντινείας από λύματα ζωοτροφικής μονάδας. Οι κάτοικοι δηλώνουν αγανακτισμένοι αφού, όπως λένε παρά την πρώτη καταγγελία τους τη Μεγάλη Εβδομάδα και την απόφαση να ρίχνονται τα λύματα στο Βιολογικό Καθαρισμό της Τρίπολης ο επιχειρηματίας συνεχίζει να παρανομεί και να ρίχνει ανεξέλεγκτα τα λύματα στα χωράφια τους.
Μάλιστα οι κάτοικοι τυχαία σήμερα το πρωί διαπίστωσαν ότι ο επιχειρηματίας εκ νέου ρίχνει τα λύματα στην περιοχή και κινητοποιήθηκαν καλώντας όλους τους αρμοδίους να μεταβούν στην περιοχή. Τελικά στο χώρο βρέθηκε ένα περιπολικό με δύο αστυνομικούς ενώ γύρω στις 14:00 βρέθηκε και κλιμάκιο της αρμόδιας υπηρεσίας στο χώρο για να πραγματοποιήσει αυτοψία, να πάρει δείγμα από τα νερά της περιοχής και να συντάξει νέα έκθεση αυτοψίας με τα συμπεράσματά της και να την παραδώσει στους πολιτικούς προϊσταμένους της υπηρεσίας. Στην περιοχή βρέθηκε και ο επαγγελματίας που κατηγορείται μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και συνομίλησε με τους κατοίκους τονίζοντας πως τα νερά που του υποδείκνυαν δεν προέρχονταν από τη μονάδα του.
Μάλιστα το ίδιο δήλωσε και σε εμάς όταν το ρωτήσαμε χωρίς να θελήσει όμως να πει περισσότερα γιατί ήταν αναστατωμένος. Μας είπε χωρίς να θέλει να καταγραφεί η δήλωσή του πως τα νερά προέρχονται από το πίσω μέρος της επιχείρησής του και σχετίζονται με τα βρόχινα ύδατα αφού έχει βουλώσει η λίμνη που υπάρχει εκεί και δεν μπορούν να διοχετευτούν αλλού. Τόνισε πως αυτός μεταφέρει ανά δύο μέρες τα λύματα στο Βιολογικό καθαρισμό και δεν έχει σχέση με όσα του καταλογίζουν οι κάτοικοι. 
Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας πήραν δείγματα νερού ενώ μετέβησαν στους χώρους που του υπέδειξαν οι κάτοικοι και ο ίδιος ο επαγγελματίας ενώ ενημερωθήκαμε πως ήδη κατατέθηκε από το δήμο Τρίπολης μετά την παραλαβή της προηγούμενης έκθεσης αυτοψίας μηνυτήρια αναφορά για όσα έγιναν τη Μεγάλη Εβδομάδα και τη μόλυνση της περιοχής.
Πηγή: arcadiaportal.gr

Δευτέρα 9 Απριλίου 2012

Αποσπάσματα απο την συνέντευξη τύπου


Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρέπει να απορριφθεί γιατί δεν έχει οριοθετηθεί το ρέμα

"Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μονάδας βιοαερίου στην περιοχή Μπέλμπερη δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί δεν υπάρχει οριοθέτηση του παρακείμενου ρέματος κάτι που προαπαιτείται" ανέφερε ο δικηγόρος της Αγωνιστικής Κίνησης για το Περιβάλλον "Μαντινεία" Σταύρος Μίγγινας στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο Σύλλογος για τα γεγονότα της Πέμπτης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο κ. Μίγγινας αναφέρθηκε σε καθαρώς νομικά θέματα και σε "σωρεία ελλείψεων" που υπάρχουν στην ΜΠΕ και τόνισε πως έγινε γνωστή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και με εξώδικη δήλωση- διαμαρτυρία προς τους περιφερειακούς συμβούλους την Πέμπτη, ότι δηλαδή δεν γίνεται να εγκριθεί μία μελέτη χωρίς να υπάρξει η οριοθέτηση του ρέματος και τόνισε πως αυτό δεν έγινε στην συγκεκριμένη περίπτωση και στην ουσία δεν επράχθη το αυτονόητο, ενώ δεν έγινε ούτε καν έκθεση αυτοψίας. Και όπως δήλωσε αυτό έγινε γιατί ή δεν υπάρχει ενημέρωση στη δημόσια εξουσία ή υπάρχει πολιτική αλαζονεία- εγωπάθεια και άκρατος ηγεμονισμός ή τέλος η δημόσια εξουσία προσπάθησε να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Πάντως σημείωσε πως αυτός δεν μπορεί να πει ποιο από τα τρία ισχύει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εξέφρασε την απορία του πώς τη Δευτέρα ο Περιφερειάρχης ζητά να αποπεμφθεί το θέμα στην αποκεντρωμένη διοίκηση δηλώνοντας στην ουσία ότι δεν έχει πειστεί για τη συγκεκριμένη ΜΠΕ ότι τηρεί τη νομιμότητα και τι άλλαξε και σε δύο μέρες ζητά να υπερψηφιστεί η μονάδα. Ακόμα ανέφερε πως δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε η άποψη του μελετητή του κ. κοτσώνη ενώ δεν υπολογίζει κανείς την περιοχή που είναι υψηλής παραγωγικότητας, παρά το γεγονός ότι όλοι δηλώνουν υπέρ της πρωτογενούς παραγωγής.

Ο κ. Μίγγινας καταδίκασε τα επεισόδια και δήλωσε πως αυτά πρέπει να αποτρέπονται αλλά ανέφερε πως "όπως παραδέχτηκε και η κα. Νικολάκου τα επεισόδια δεν έγιναν από τους κατοίκους" ενώ μίλησε για ηθικούς αυτουργούς. Και κατέληξε λέγοντας πως "για να αποφασίσει κάποιος θα πρέπει να έχει σφαιρική ενημέρωση και να ισχύει το ενημερώνομαι- κρίνω- αποφασίζω και όχι να λαμβάνονται μονόπλευρες αποφάσεις". Και χαρακτήρισε και αυτή τη στάση ως μία άλλη μορφή βίας- του να αγνοείς τους νόμους.

Υπήρχαν προβοκάτορες που έκαναν τα επεισόδια

Από τη δική του πλευρά το μέλος του Συλλόγου Γιάννης Βασιλόπουλος τόνισε πως ο περιφερειάρχης όταν μπήκε στο κτίριο του Πνευματικού δεν ενοχλήθηκε από κανέναν κάτοικο και κανένας δεν κινήθηκε εναντίον του και αυτό αποδεικνύει ότι κανένας από τους κατοίκους δεν είχε σκοπό να τον βλάψει αυτόν ή κάποιον άλλο. Ακόμα ενημέρωσε πως πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου πήγαν στον πρόεδρο Γιώργο Πουλοκέφαλο και του ανέφεραν πως έχουν την πληροφόρηση πως εντός του χώρου υπάρχουν προβοκάτορες και αν τους αντιληφθούν θα τους λιώσουν αλλά και να επιληφθεί του θέματος. Επίσης σημείωσε πως εντός της αιθούσης υπήρχαν αστυνομικοί με πολιτικά και διάφοροι παρατρεχάμενοι ενώ τόνισε πως τα γεγονότα δεν ξεπέρασαν τα 40 δευτερόλεπτα και σε πολύ λίγο η αίθουσα είχε αδειάσει. Μίλησε για ηθικούς αυτουργούς που έκαναν οτιδήποτε για να "τσιγκλήσουν" τον κόσμο ενώ διευκρίνισε και διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε συμφωνία με τον περιφερειάρχη και κάλεσε τους παρόντες περιφερειακούς συμβούλους που ήταν παρόντες στις συναντήσεις να μιλήσουν.

Για τα όσα είπε ο ΠΣ Λάμπρος Μπούκλης για απειλές κατά της ζωής δήλωσε άγνοια του γεγονότος και κάλεσε τον σύμβουλο να μιλήσει συγκεκριμένα για το θέμα και να αναφέρει ποιοι τον απείλησαν. "Εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί με τον κ. Μπούκλη και ίσα ίσα που τον ενημερώσαμε στη διάρκεια της επίσκεψής του στην περιοχή μας για τη μονάδα".

Καταδίκασε και αυτός τα επεισόδια αλλά άφησε αιχμές ότι τα περί σοβαρού τραυματισμού δεν ήταν έτσι ακριβώς όπως ελέγοντο ενώ τέλος εξέφρασε την απορία τους για την επιμονή του κ. Τατούλη να γίνει εκεί η μονάα, όταν το έργο θα ξεκληρίσει την αγροτιά της περιοχής και θα στείλει μετανάστες τα παιδιά τους και αναρωτήθηκε "τι σχέδια έχουν για τον τόπο μας", ενώ για τον ένα εκ των επιχειρηματιών τον κ. Μπουζαλά είπε "μας ταλαιπωρεί τόσα χρόνια αλλά εμείς δεν πρόκειται να του κάνουμε το χατίρι και να τον αφήσουμε να μας ταλαιπωρήσει για άλλα τόσα χρόνια, έχουμε συσπειρωθεί όλοι μαζί γιατί ο αγώνας μας είναι δίκαιος

Πηγή: arcadiaportal.gr

Τρίτη 3 Απριλίου 2012

Στο Π.Σ. φάνηκε η ακαταλληλότητα της χωροθέτησης της μονάδας βιοαερίου


Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου της Δευτέρας σχετικά με την Έγκριση της Μ.Π.Ο. της Βιοενεργειακής Α.Ε. ανέδειξε με ηχηρό τρόπο το πρόβλημα της περιοχής Μαντινείας αλλά και της Αρκαδίας και Αργολίδας. Οι ανεπάρκειες, οι ελλείψεις, η προχειρότητα και κυρίως η ακαταλληλότητα της χωροθέτησης της εγκατάστασης έγιναν επιτέλους αντιληπτά από την πλειοψηφία των Περιφερειακών Συμβούλων και, ακόμη και κάποιοι που διέκειντο θετικά, διαπίστωσαν αδυναμία να τεκμηριώσουν θετική άποψη για την επιχείρηση αυτή.

Ο Σύλλογός μας αναγνωρίζει και ευχαριστεί για το θάρρος τους τούς Συμβούλους που απερίφραστα τάχθηκαν κατά της αποποίησης ευθυνών, στην οποία προέβη ο κ. Περιφερειάρχης ως απονενοημένο διάβημα με στόχο να διώξει μακριά του το πρόβλημα και να αποσείσει το επερχόμενο πολιτικό κόστος. Ακόμη και οι Αρκάδες Σύμβουλοι της δικής του παράταξης με πρωτοπόρο τον κ. Γ. Ρουμελιώτη, που είναι και κάτοικος της περιοχής, και τους κ.κ. Μπεντεβή Κ., Λυτρίβη Ν. και Ντάνο Θ. αντιτάχθηκαν στην, μάλλον πρωτοφανή, πρότασή του να μην ληφθεί απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά να αποπεμφθεί το θέμα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Οι ομιλητές – εκπρόσωποι του Συλλόγου μας κατέστησαν σαφή την απουσία νομιμότητας στη Μελέτη του έργου, γεγονός που θορύβησε τους εκπροσώπους τόσο της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης, όσο και τον Δήμαρχο Άργους – Μυκηνών, κ. Καμπόσο, ο οποίος παραβρέθηκε στο Συμβούλιο αγωνιώντας για τις επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής ευθύνης του.
Οι τοποθετήσεις των κ.κ. Δράκου και των Συμβούλων της παράταξής του καθώς και των παρατάξεων των κ.κ. Γόντικα και Πετράκου υπήρξαν πραγματικός καταπέλτης. Ωστόσο τη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών συνεπειών «υποστήριξε» κατεξοχήν η παραδοχή του εισηγητή κ. Παπαφωτίου και του κ. Παπαϊωάννου οι οποίοι ευθαρσώς δήλωσαν ότι αδυνατούν να καταθέσουν εισήγηση επί του θέματος.
Ως Σύλλογος εκφράζουμε τη λύπη μας για την ένταση που επικράτησε, η οποία όμως υπήρξε απότοκος των υπεκφυγών του ίδιου του κ. Περιφερειάρχη, που δικαίως οι κάτοικοι εξέλαβαν ως απερίφραστο εμπαιγμό.
Ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2012 και ώρα 4:00 μμ., καλούμε τους κατοίκους να αφήσουν για μια ακόμη φορά τις δουλειές τους και να είναι κοντά μας στον δίκαιο αγώνα μας.
Ελπίζουμε να πρυτανεύσει η λογική και να αποτελέσει μοναδικό γνώμονα της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου η ποιότητα ζωής, η υγεία και η επιβίωση των πολιτών, κόντρα στα οικονομικά συμφέροντα των ολίγων.

Τρίπολη, 3/3/2012


Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Κάλεσμα

Παρά τις σοβαρότατες ελλείψεις στην περιβαλλοντική μελέτη της Βιοενεργειακής και την κοινή αντίληψη ότι θα θέσει σε αναμφισβήτητο κίνδυνο τόσο την Αρκαδία όσο και την Αργολίδα, δεδομένου ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ενιαίος, θα βλάψει ανεπανόρθωτα την υγεία και την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή, ο Περιφερειάρχης φέρνει το θέμα σε συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της ερχόμενης Δευτέρας.

Ήρθε η ώρα να διατρανώσουμε την αντίδρασή μας και να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών μας και την ίδια μας την ύπαρξη.

Πρέπει να δείξουμε στους «ισχυρούς» ότι δεν μπορούν να αποφασίζουν αδιαφορώντας για μας και υποτιμώντας τη νοημοσύνη μας. Έχουμε χρέος να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας, πριν να είναι πολύ αργά.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΩΡΑ 4:00 μ.μ.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ.

ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ!

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Το θέμα της μονάδας βιοαερίου τη Δευτέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Δύο εξ αναβολής θέματα έρχονται και πάλι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το ένα είναι η γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Μονάδας βιοαερίου στην περιοχή Μπέλμπερη στο δήμο Τρίπολης και το άλλο το λατομείο σχιστολιθικών πλακών στη ΔΕ Κοντοβαζαίνης στο δήμο Γορτυνίας.

Και για τα δύο θέματα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς τοπικών κοινωνιών και είναι γνωστές οι αντιδράσεις που έχουν υπάρξει αλλά και η διαδρομή των δύο θεμάτων, αφού έχουν αναβληθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις για να έρθουν πληρέστερα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες ακόμα και από τα υπουργεία. Αναμένονται λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτηση που θα γίνει και οι αποφάσεις που θα ληφθούν. Η συνεδρίαση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 2 Απριλίου στις 3:30 το μεσημέρι στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης. Συνολικά θα συζητηθούν 36 θέματα με το θέμα της μονάδας βιοαερίου να βρίσκεται στην έκτη θέση της λίστας.

1. Επικύρωση πρακτικών 17ης, 19ης & 20ης/2011 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2. Επερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Αθανασίου Πετράκου με θέμα: «Γιατί δεν δημοπρατήθηκε το σύνολο του έργου προστασίας και ανάπλασης Μ. Μαντίνειας και Ακρογιαλίου;».

3. Η εγκληματικότητα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

4. Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Jessica.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

5. Έργο παράκαμψης Βουτιάνων.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

6. Γνωμοδότηση επί τη μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο με τίτλο: Μονάδα Βιοαερίου της εταιρείας «Βιοενεργειακή Μαντινείας Α.Ε.» ισχύος 480KW στη θέση Μπέρμπερη στο Δήμο Τρίπολης της Π.Ε. Αρκαδίας (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.

Πηγή: arcadiaportal.gr

Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

Οι σοβαρές ελλείψεις στην Μ.Π.Ε. της Βιοενεργειακής έστειλαν το θέμα σε αναβολή


Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των μελών του συλλόγου, των τοπικών συμβουλίων των χωριών, των αγροτικών συνεταιρισμών και διαφόρων άλλων συλλόγων της περιοχής, η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν έτοιμη να γνωμοδοτήσει θετικά. Κάποια πράγματα όμως δεν είχαν «τακτοποιηθεί» ή προβλεφτεί σωστά και το θέμα πήρε αναβολή για διευκρινίσεις και απαντήσεις στα ερωτήματα του αξιολογητή της περιφέρειας.

Να υπενθυμίσουμε ότι η εν λόγω μονάδα με μετόχους τους κυρίους Μπουζαλά Σωκράτη, Μπουζαλά Παναγιώτα, Αφοί Τετώρου, Λάγγα Αθανάσιο, Σπυρόπουλο Γιάννη, Μπίτσικα Γεώργιο και Τρουπή Ιωάννη, προχώρησε σε οικοδομικές εργασίες, «με το έτσι θέλω», χωρίς ΜΠΕ. Τώρα πιέζουν με επιχείρημα ότι «δεν ήξεραν» και έχουν κάνει έξοδα.
Αναρωτιόμαστε λοιπόν είναι αυτά επιχειρήματα που πείθουν; Όχι βέβαια. Κανέναν δεν πείθουν. Οι αντιδράσεις μας ξεκίνησαν αμέσως. Δεν προβληματίστηκαν, δεν αναρωτήθηκαν μήπως έπρεπε να ξανασκεφτούν πόσο νομότυπες ήταν οι κινήσεις τους; Δεν ήξεραν ότι το ποτάμι υπερχειλίζει; Οι φορείς που έδωσαν τις οικοδομικές άδειες δεν γνώριζαν;
Η πικρή αλήθεια είναι ότι και γνώριζαν και γνωρίζουν! Ποιοι τους καλύπτουν; Όλοι επίσης το γνωρίζουμε! Δεν αντιλαμβάνονται όλοι αυτοί οι υποστηρικτές του κέρδους με κάθε μέσο ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο διαφθοράς σ’ αυτόν τον τόπο ούτε σε εθνικό αλλά ούτε και σε τοπικό επίπεδο; Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί η εποχή που ο πολιτικός χτυπούσε με «συμπάθεια» την πλάτη του αφελούς ψηφοφόρου του;
Είναι προφανές ότι θα προσπαθήσουν να παρουσιάσουν τα πάντα καλά και ευλογημένα. Να δούμε πώς θα το καταφέρουν αυτό…
Εκφράζουμε επιπλέον την έντονη δυσαρέσκειά μας προς τους μετόχους που θέλησαν να υποτιμήσουν τους παρευρισκόμενους κατοίκους μιλώντας για «βλάχους» και «νοικοκυρές». Ποιοι είναι αυτοί που νομίζουν ότι είναι καλύτεροί μας; Άλλωστε τα έργα τους δείχνουν το δικό τους επίπεδο και τη δικό τους ήθος.
Τέλος ευχαριστούμε τα μέλη μας για την πραγματικά μεγάλη παρουσία τους στο περιφερειακό συμβούλιο. Είναι δεδομένο ότι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ!